0853.994.131 / 0942.764.168
nangtambanthan@gmail.com

Bà Phạm Thị Quý - Chủ tịch Học viện Tâm Trí nhận Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Khoa học Quản lý thuộc Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý

Ngày 14/11, tại Cung Trí thức thành phố Hà Nội, Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý đã trang trọng tổ chức Lễ công bố thành lập Ban nghiệp vụ khoa học mới: Đó là Ban Khoa học Quản lý. Chủ tịch Hội đồng quản lý (HĐQL) Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý Đoàn Mạnh Phương chủ trì lễ trao Quyết định.

Ngày 14/11, tại Cung Trí thức thành phố Hà Nội, Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý đã trang trọng tổ chức Lễ công bố thành lập Ban nghiệp vụ khoa học mới: Đó là Ban Khoa học Quản lý. Chủ tịch Hội đồng quản lý (HĐQL) Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý Đoàn Mạnh Phương chủ trì lễ trao Quyết định.

 

Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý Đoàn Mạnh Phương chủ trì lễ trao Quyết định

 


Toàn cảnh lễ trao Quyết định

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao Quyết định, Chủ tịch HĐQL Đoàn Mạnh Phương nhấn mạnh: Hoạt động khoa học của Viện trong thời gian tới được Cấp Ủy và lãnh đạo Viện thống nhất xuyên suốt với tư duy gắn nghiên cứu với thực tiễn, lan tỏa những mô hình hay kinh nghiệm quý, những kết quả nghiên cứu trong dòng chảy phát triển của đất nước thời kỳ hội nhập và ngày một phù hợp hơn với xu thế phát triển của thời đại.

 


Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý Đoàn Mạnh Phương trao Quyết định thành lập Ban Khoa học Quản lý và Quyết định Trưởng Ban Khoa học Quản lý cho Cử nhân kinh tế Phạm Thị Quý và các thành viên trong Ban

Ban Khoa học Quản lý có các nhiệm vụ: Tư vấn, tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm khoa học có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của Viện, đặc biệt là lĩnh vực khoa học về quản lý; Tổ chức các khóa, lớp đào tạo, tuyên truyền phổ biến kiến thức nâng cao năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau; Liên kết với các đơn vị tổ chức các khóa, lớp đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Tham gia truyền thông, phổ biến kiến thức về khoa học quản lý.

Cử nhân kinh tế Phạm Thị Quý đã được bổ nhiệm là Trưởng Ban Khoa học Quản lý.

 


Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý Đoàn Mạnh Phương và tân Trưởng Ban Khoa học Quản lý Phạm Thị Quý

 


Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý

 


Các đại biểu tham dự lễ trao Quyết định

Nhật Quang

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CỦA HỌC VIỆN TÂM TRÍ

X

Nhập thông tin đăng ký