0853.994.131 / 0942.764.168
nangtambanthan@gmail.com

3 SAI LẦM TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Quản lý nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và phát triển chiến lược cho tổ chức. Con người là tài sản quý giá nhất trong tổ chức, công tác tuyển chọn những người có tố chất, năng lực phù hợp với các vị trí trong bộ máy tổ chức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp

Ba sai lầm phổ biến trong quản trị nhân sự mà nhiều tổ chức vấp phải, đó là thiếu quy chuẩn, thiếu mục tiêu và thiếu thấu hiểu. Những sai lầm này, nếu không được điều chỉnh, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và tinh thần làm việc của nhân viên, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thiếu quy chuẩn trong quản trị nhân sự là một sai lầm lớn có thể dẫn đến sự mâu thuẫn và không công bằng. Khi không có quy chuẩn rõ ràng, công bằng và minh bạch trong việc đánh giá hiệu suất, nhân viên sẽ cảm thấy không công bằng và thiếu lòng tin. Điều này có thể dẫn đến sự không hài lòng, giảm năng suất làm việc, và thậm chí là sự ra đi của nhân viên giỏi. Do đó, việc xác định và áp dụng quy chuẩn công bằng trong quản trị nhân sự là vô cùng quan trọng để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Thiếu mục tiêu cụ thể và rõ ràng cũng là một sai lầm lớn trong quản trị nhân sự. Nếu như không có mục tiêu cụ thể, không chỉ làm mất động lực làm việc mà còn làm mất phương hướng cho nhân viên trong công việc hàng ngày. Mục tiêu định hình và mục tiêu cụ thể giúp nhân viên biết rõ những gì cần làm, từ đó tập trung nỗ lực vào những công việc quan trọng và có ý nghĩa. Do đó, quản trị nhân sự cần đặt ra những mục tiêu cụ thể, đo lường được và có thể đạt được để giúp tạo động lực và phát triển cho nhân viên.

Thiếu thấu hiểu về nhu cầu, mong muốn và khả năng của nhân viên cũng là một sai lầm nghiêm trọng trong quản trị nhân sự. Mỗi nhân viên có đặc điểm, năng lực và mục tiêu cá nhân khác nhau, do đó việc quản trị nhân sự cần phải thấu hiểu và tạo điều kiện cho nhân viên để họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Nếu không thấu hiểu và quan tâm đến những yêu cầu cũng như sự phát triển của nhân viên, tổ chức dễ dàng mất đi những tài năng quan trọng và mất đi lòng cam kết của nhân viên. Điều này gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và năng suất, làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tóm lại, quản trị nhân sự cần phải xây dựng quy chuẩn công bằng, đặt ra mục tiêu cụ thể và thấu hiểu nhân viên để tạo nên một môi trường làm việc tích cực và phát triển bền vững. Những sai lầm trên nếu không được khắc phục có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc và sự phát triển của doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CỦA HỌC VIỆN TÂM TRÍ

X

Nhập thông tin đăng ký