CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH TRÍ HEAD & T

Khoá học giao tiếp
Combo kỹ năng giao tiếp
Khóa học huấn luyện người lớn
Khóa học huấn luyện trẻ em

GIÚP CON ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

1 ngày offline hoặc 02 buổi tối online

TỰ TIN VƯỢT QUA THỬ THÁCH

01 ngày trực tiếp hoặc 03 buổi tối online

CON TỰ CHỦ

5 buổi học

CON TOẢ SÁNG

3 ngày học

0912 69 28 48