Image
BẠN ĐANG GẶP CÁC VẤN ĐỀ SAU:
  • Bạn không biết mình có thế mạnh gì, không biết mình làm được việc gì, không biết mình sinh ra để làm gì
  • Bạn chưa biết cách thức để hiển lộ thế mạnh, tài năng bên trong của bạn
  • Bạn không định hướng được tương lai của mình sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu. Bạn đang không làm chủ được cuộc đời của chính bạn
GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC SAU COACHING
  • Hiểu mình, phát huy - khai mở được sức mạnh bên trong của mình
  • Xác định được con đường đi và tương lai của cuộc đời mình
  • Làm chủ chính cuộc đời của mình
0912 69 28 48