Image
BẠN ĐANG GẶP CÁC VẤN ĐỀ SAU:
  • Coaching gỡ thói quen nghiện điện tử, chơi bời, đàn đúm, lấy trộm đồ, nói dối, không tập trung, phán xét…
  • Coaching gỡ các cảm xúc tiêu cực: tức giận, vô tâm, sợ phán xét…
GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC SAU COACHING
0912 69 28 48