Image
BẠN ĐANG GẶP CÁC VẤN ĐỀ SAU:
  • Bạn có ký ức xấu trong quá khứ ám ảnh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm lý của bạn
  • Bạn mong muốn xóa bỏ/thoát khỏi ký ức đó
GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC SAU COACHING
  • Bạn cảm thấy thoải mái, bình an trong tâm trí, bình an trong cuộc sống
  • Bạn không còn bị ám ảnh bởi sự kiện, ký ức trong quá khứ

0912 69 28 48