Khai minh tâm trí

30 &31/07/2022

Học trực tiếp tại Phố Nối Hưng Yên

Tự tin giao tiếp

02 buổi tối (19:30-21:30)

Học online qua zoom

Cha mẹ thông thái

3 buổi học

Học online qua zoom

Kiến tạo động lực sống & làm việc

03 buổi tối (19:30-21:30)

Học online qua zoom

Yêu thương & Chữa lành

3 buổi học

Học online qua zoom

Làm chủ cảm xúc

20,21/11/2021

Học online qua zoom

0912 69 28 48