Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Đang cập nhật

Học online qua zoom

Kiến tạo động lực làm việc hiệu quả

Đang cập nhật

Học online qua zoom

Kỹ năng Lãnh đạo & Phát triển đội nhóm

Đang cập nhật

Học online qua zoom

Tự tin giao tiếp

02 buổi tối (19:30-21:30)

Học online qua zoom

Đánh thức năng lực tiềm lực

03 buổi tối

Học online qua zoom

Cha mẹ thông thái

3 buổi học

Học online qua zoom

Kiến tạo động lực sống & làm việc

03 buổi tối (19:30-21:30)

Học online qua zoom

Yêu thương & Chữa lành

3 buổi học

Học online qua zoom

Mối quan hệ tỏa sáng

09 & 10/10/2021

Học online qua zoom

Tư duy xuất chúng

05/12/2021

Học online qua zoom

Làm chủ cảm xúc

20,21/11/2021

Học online qua zoom

GIÚP CON ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

1 ngày offline hoặc 02 buổi tối online

Học TRỰC TIẾP hoặc ONLINE

TỰ TIN VƯỢT QUA THỬ THÁCH

01 ngày trực tiếp hoặc 03 buổi tối online

Học TRỰC TIẾP hoặc ONLINE

CON TỰ CHỦ

5 buổi học

Học online qua zoom

CON TOẢ SÁNG

3 ngày học

Học online qua zoom

CON TẬP TRUNG

1 ngày

Học online qua zoom

CON XUẤT CHÚNG

6 buổi học

Học online qua zoom

0912 69 28 48